Kooli
31/07/2021

אושרה תוכנית למגדל מגורים

אושרה תוכנית למגדל מגורים קרדיט הדמיה: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

אושרה תוכנית למגדל מגורים בעירוב שימושים בקריית שרת בחולון 

המתחם יכלול גם מסחר, מבנה ציבורי עם גג ירוק, כיכר עירונית וחניון תת קרקעי כולל חניות ציבוריות

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה למתן תוקף תוכנית להקמת מגדל בעירוב שימושים ברחוב משה שרת 30 בחולון.

התוכנית מציעה פרויקט ייחודי הכולל מגדל מגורים עם 100 יח”ד, מסחר במפלס הרחוב המקושר למרכז המסחרי הקיים ומבנה ציבורי בן 2 קומות עם גג ירוק הפונה אל מרחב ציבורי פתוח ואיכותי. המרחב הציבורי כולל גם כיכר עירונית, המקשרת את רחוב שרת עם מבני הציבור במתחם. כמו כן,  יוקם חניון תת קרקעי הכולל חניות ציבוריות.

חיזוק המרכזים השכונתיים הינו חלק מתפיסה כוללת שמקודמת בימים אלו במסגרת עדכון תוכנית המתאר ומטרתה להחיות את לב השכונות בפעילות ציבורית ובמתן שירותים לתושב בקרבת הבית.

מהנדסת העיר, אדר’ מימי פלג: “ברחבי חולון מקודמות כיום יוזמות רבות, כאשר בבסיס כל תוכנית עומדת לנגד עינינו התועלת הציבורית, בדגש על מתן מענה לצרכי הציבור והמרחב הציבורי הסובב אותו. בעיריית חולון מבינים שהאוכלוסייה גדלה ונדרש מענה לתוספת יחידות דיור ואנו מוודאים  את מתן האיזון הנכון בין הצרכים השונים ומייצרים ערך מוסף לטובת התושבים”.

כדי לממש את התוכנית נדרש היזם להגיש לאישור מהנדסת העיר תוכנית עיצוב אדריכלי במסגרתה יפורטו ויתואמו נושאי התפעול, הפיתוח והעיצוב וזאת כדי לוודא תוצר אדריכלי ראוי.

התוכנית קודמה באגף תכנון העיר שבמינהל הנדסה. משרד ברעלי לויצקי כסיף ערך את התוכנית וחברת אזורים היא היזם. ניהול תכנון: ברקוביץ – ניהול תכנון והנדסה עירונית

קרדיט הדמיה: ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות