Kooli
25/01/2020

אין עשן, גובה הקנס על עבירה זו – 1,000 שקלים

שילוט שמורה על איסור עישון בתחנת אוטובוס מקורה. צילום באדיבות דוברות עיריית חולון

צילום באדיבות דוברות עיריית חולון

הפיקוח העירוני מגביר את האכיפה על עישון בתחנות אוטובוס מקורות ובסביבותיהן

הפיקוח העירוני של עיריית חולון מגביר בימים אלה את האכיפה על עישון בתחנות אוטובוסים מקורות ובסביבותיהן. למען הסר ספק, הציבה באחרונה המחלקה לחזות העיר של העירייה שלטים במאות תחנות האוטובוס המקורות ברחבי העיר, שמורים באופן ברור ומפורש על איסור העישון בתחומיהן. העובר על הוראת החוק צפוי לקנס שגובהו 1,000 שקלים.

החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון – תשמ”ג-1983 אוסר, בין היתר, על עישון (כולל עישון סיגריה אלקטרונית) בתחום תחנת אוטובוס מקורה, לרבות בסככת תחנת האוטובוס. תכלית האיסור היא לצמצם את היקף התחלואה והחשיפה לעישון פסיבי.

אנא הקפידו על יישום החוק והימנעו מקנסות מיותרים.

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות