Kooli
12/08/2022

הוועדה המקומית חולון אישרה תוכניות

תוכנית חשובה נוספת שאושרה הערב בישיבת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זו התוכנית להתחדשות עירונית במתחם שדרות

הוועדה המקומית חולון אישרה להפקדה את עדכון תוכנית המתאר ח/2040 ואת תוכנית ח/650 להתחדשות עירונית של מתחם קוגל

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון אישרה הערב (א’) את עדכונה של תוכנית המתאר הכוללנית ח/2040 ואת התוכנית להתחדשות עירונית במתחם שד’ קוגל ח/650 והעברתן להפקדה בוועדה המחוזית.

מטרת תוכנית המתאר ליצור מסגרת תכנונית גמישה שתאפשר את פיתוחה של חולון כעיר המספקת איכות חיים גבוהה לתושביה ולבאים בשעריה בהתאם לחזון העירוני. התכנון המעודכן כולל יכולת תגובה של העיר לשינויים, מסגרת ליצירת חוסן עירוני אל מול מצבי אי ודאות ושינויי האקלים, חיבוריות טובה לסביבה המטרופולינית, קישוריות חזקה בתוך העיר ומסגרת מיטבית לקידום תכנון עירוני מגוון.

מתאר העיר מוגדר כעיר רשת רב מוקדית: רשת הרחובות –  מארג הרחובות שבונים יחדיו את העיר לכדי מרחב תפקוד יומיומי, פעיל, נגיש ותוסס עם מרחב ציבורי עשיר ומגוון . ברחובות אלו עוברת מערכת הסעת ההמונים (רכבת קלה ומטרו) והתחבורה הציבורית ובהתאם לכך אופי הבינוי לאורכם; מוקדים – מקומות בעיר שמתאפיינים בתמהיל שימושים מגוון ובעוצמות בניה גבוהות מהאופייני לסביבה או מרחבים פתוחים עם טבע עירוני ייחודי כגון פארק החולות בדרומה של העיר. לכל מוקד אופי משלו והשירותים שיהיו בו הינם בהתאמה למיקומו בעיר; שכונות העיר – שמירת האופי החולוני בתוככי שכונות המגורים.

תוכנית חשובה נוספת שאושרה הערב בישיבת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זו התוכנית להתחדשות עירונית במתחם שדרות קוגל ח/650 והעברתה להפקדה בוועדה המחוזית. שדרות קוגל מהוות את הכניסה הראשית של העיר ובאזור זה מתוכנן לעבור הקו הירוק של הרכבת הקלה, אשר ישנה את התוואי כפי שמוכר לנו היום (כבישים, עצים ורוחב מדרכות). לאור זאת, הוחלט לקדם התחדשות עירונית של האזור, אשר תכלול חשיבה מחדש על  אופי המקום וכלל השימושים המתייחסים לאיכות חיים עירונית. המתחם יספק היקף משמעותי ומגוון של מגורים באיכות גבוהה, בשילוב של מסחר ותעסוקה עם נגישות לרכבת הקלה. התוכנית תאפשר את חידוש הבניינים ושיפור התשתיות באמצעות פינוי -בינוי של 840 דירות שיכון ותיקות ובנייתן של יחידות דיור חדשות. בנוסף יוקצו שטחי מסחר, משרדים ומבני ציבור. התוכנית תאפשר החלפה וחידוש של כלל התשתיות העירוניות. כמו כן יוקצו שטחים ציבוריים פתוחים, יתוכננו צירי הליכה נגישים ומותאמים להולכי רגל, יתווספו שבילי אופניים ותתאפשר נגישות לרכבת הקלה. יצוין, כי בעלי הדירות במתחם מלווים לאורך כל תהליך התכנון על ידי המינהלת להתחדשות עירונית המספקת להם מענה על שאלות, מפגשים אישיים, הרצאות וערבי עיון להקניית ידע, עדכונים שוטפים, סיוע בהתארגנות וקשר עם צוותי התכנון. 

ראש העיר מוטי ששון: “מתאר העיר לשנת 2040 מציב יעדים שאפתניים וחדשניים ולכן פיתוח העיר באופן אחראי, תוך מתן מענה לחיי התושבים בהווה ושמירה על העיר והסביבה לדורות הבאים, הם משימה מורכבת. אני משוכנע שהצלחנו במשימה זו שכן אין מדובר בתוכנית רגילה, זוהי תכנית שמותאמת לאופי הייחודי של חולון תוך זיהוי הפוטנציאל של העיר ובהתבסס על הישגי העיר כפי שבאו לידי ביטוי בשנים החולפות. השדרה הקהילתית בקוגל משקפת היטב את החזון העירוני לחידוש המרקמים הוותיקים וזאת מבלי לפגוע בערכי הטבע הקיימים ותוך העלאת איכות חיי התושבים. התכנון במקום הזה מאפשר לאזן בין האינטרסים השונים ולדאוג גם לדורות הבאים”.

מוטי ששון: תכנית המתאר מותאמת לאופי הייחודי של חולון תוך זיהוי הפוטנציאל של העיר ובהתבסס על הישגיה כפי שבאו לידי ביטוי בשנים החולפות. השדרה הקהילתית בקוגל משקפת היטב את החזון העירוני לחידוש המרקמים הוותיקים וזאת מבלי לפגוע בערכי הטבע הקיימים ותוך העלאת איכות חיי התושבים”.

הדמיית ח/2040 תוכנית המתאר: גוטמן אסיף אדריכלים

הדמיית ח/650  מתחם קוגל:                      VIEWPOINT

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply