Kooli
25/01/2020

שנת פעילות ראשונה לשיטור העירוני

אירוע חשד לגניבת אופניים צילום שיטור עירוני חולון

צילום: השיטור עירוני חולון באדיבות דוברות העירייה

השיטור העירוני בחולון מסכם בימים אלה את שנת פעילותו הראשונה. היחידה, שמורכבת משוטרי משטרת מרחב איילון וממפקחים מסייעים של עיריית חולון, פועלת שבעה ימים בשבוע, במשך 24 שעות ביממה, בחלוקה לגזרות פעולה (חלוקה לרבעים), לשם מתן מענה מיטבי בכל רחבי העיר. העבודה מתמקדת בטיפול בתופעות בריונות, ונדליזם ואלימות, בטיפול בעבירות רישוי ובנייה ובביצוע צווי בית משפט, במאבק בשכרות ובעבירות הקשורות באלכוהול, באכיפה בתחום בריונות בתנועה, באבטחת אירועים עירוניים וכן במתן תגובה מהירה לאירועים שדורשים התערבות ושמהווים פגיעה באיכות חיי התושבים, דוגמת השלכת פסולת במרחב הציבורי, עבירות הקמת רעש, חניות כפולות ועוד.

בשנה החולפת (בין 1.8.18 לבין 30.6.19) טיפל השיטור העירוני בכ-23 אלף פניות שהתקבלו באמצעות מוקד 100 המשטרתי ומוקד 106 העירוני וכן יזם כ-28 אלף פעולות שנדרשו כתוצאה מסיורים בשטח; ניתנו כ-18.5 אלף דוחות תנועה וחנייה (כולל בגין רכיבה שלא כחוק על אופניים חשמליים), ניתנו כ-1,500 דוחות בגין הקמת רעש וכ-1,200 דוחות נוספים בגין השלכת פסולת, השחתה ועוד.

אירוע לכידת כלב מסוכן בטיפול שיטור עירוני חולון באדיבות דוברות עיריית
אירוע לכידת כלב מסוכן בטיפול שיטור עירוני חולון באדיבות דוברות עיריית

בין המקרים שטופלו ביחידת השיטור העירוני, בעקבות פניית תושבים, ניתן לציין: השגת גבול ומטרדים ציבוריים בבית בשכונת קריית עבודה – לאחר טיפול יסודי שבוצע במקום, שכלל, בין היתר, גם הגשת תלונה ומתן דרישה, לא התקבלו עוד פניות חדשות בכתובת זו; השחתת גן ילדים באזור ותיק בעיר – בעקבות הגעה חוזרת של צוותי האכיפה למקום בשעות הלילה ובסופי שבוע, פסקה לחלוטין ההשחתה.  

חשוב להדגיש, כי  מערך השיטור העירוני פועל לצד הפיקוח העירוני, שממשיך כל העת לאכוף את חוקי העזר העירוניים.

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply