Kooli
25/09/2021

חלק מבתי הספר ייסגרו כבר ממחר, יום רביעי

כיתה בבית ספר יסודי

לאור מצב התחלואה הגוברת בעיר חולון: חלק מבתי הספר ייסגרו כבר ממחר, יום רביעי

לאור מצב התחלואה העירונית, המשפיע גם על מספר התלמידים והצוותים החינוכיים שחלו או שנדרשו לשהות בבידוד, החליט ראש העיר מוטי ששון, לאחר התייעצויות עם ראש מינהל החינוך אריאלה קידר, משרד החינוך ופרויקטור הקורונה פרופ’ רוני גמזו, לבצע שינויים במערך הלמידה בחלק ממוסדות החינוך – החל מסגירה מוחלטת ומעבר ללמידה מרחוק ועד לצמצום של כיתות או של שכבות המגיעות ללמידה פרונטלית בבתי הספר.

צוותי החינוך ערוכים לתרחיש של מעבר ללמידה מרחוק ומנהלים ומחנכים של כל כתה יהיו בקשר ישיר מול התלמידים וההורים וידווחו על כל שינוי.

מינהל החינוך העירוני לקח בחשבון את הצורך במתן מענה ובשמירת שגרת הלמידה בבית הספר תוך מתן דגש לשכבות הצעירות. חשוב להדגיש, כי בשל המציאות הבריאותית המשתנה כל הזמן, מתקבלות החלטות בהתאם לנתונים העדכניים.

בתי הספר היסודיים שייסגרו החל ממחר ויעברו ללמידה מרחוק הם:

דביר, שרון, בן- צבי (למעט כיתות א’-ג’ וחלק מכיתות ד’ שיגיעו לביה”ס), גורדון (למעט כיתות א’-ד’ שיגיעו לביה”ס).

בתי הספר העל יסודיים שייסגרו החל ממחר ויעברו ללמידה מרחוק הם:

יבנה (מלבד כיתת אגף שחר), אלון (למעט כיתות חינוך מיוחד וחלק מכיתות ז’), אילון (מלבד כיתות חינוך מיוחד), קריית שרת-חטיבה עליונה (מלבד כיתות אגף שחר וחינוך מיוחד), אורט מדעים- חטיבה עליונה וחטיבת הביניים (מלבד חינוך מיוחד וכיתת רימון).

בחינוך המיוחד– בכל כתה שיתגלה חולה מאומת תבודד הכתה ואנשי הצוות שהיו במגע עם החולה.

בגני ילדים-בכל כתת גן שיתגלה חולה מאומת מבין התלמידים או אנשי הצוות-יישלחו כל ילדי הגן והצוות לבידוד, כפי שהיה עד כה.

מוטי ששון: “מדובר בהחלטה לא קלה אך אנו חייבים להסתכל למציאות בעיניים ולפעול לפיה. אני מבקש מכל התושבים לגלות הבנה וסבלנות ולסייע למערכת העירונית להתנהל על פי התנאים המשתנים והאי ודאות”.

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply