Kooli
25/09/2021

יפתח מחר שנת הלימודים

דוד אלעזר יפתח מחר את שנת הלימודים

בית הספר ‘דוד אלעזר’ יפתח מחר את שנת הלימודים תשפ”א במתווה מיוחד במקביל מפרסמת עירית בת ים תמונת מצב במוסדות החינוך, שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים

ימים ספורים לפני תחילת שנת הלימודים בעקבות בדיקה חיובית לקורונה של אחת מחברות צוות בית הספר דוד אלעזר בעיר, נכנס מרבית צוות ההוראה לבידוד בכפוף להנחיות משרד הבריאות. עקב כך החליטה הנהלת העיר כי פתיחת שנת הלימודים בראשון לספטמבר תתנהל “מרחוק”.

בימים אלו מרבית צוות ההוראה מסיים את הבידוד על פי כללי משרד הבריאות, ובעקבות זה ערכה הנהלת העיר והנהלת בית ספר הערכת מצב לגבי תפעול פתיחת שנת הלימודים כסדרה על פי מתווה מיוחד: מחר יום ג, יחזרו ללימודים כיתות ג-ד. ביום חמישי- יחזרו ללימודים תלמידי שכבת ב’ וביום שישי יחזרו ללימודים שאר השכבות בביה”ס כולל שכבת א.

המתווה קיבל את אישור משרד החינוך ואת אישורי וכן מוסכם עם יו”ר ועד ההורים בבית הספר. עד למועד החזרה, הלימודים התנהלו באמצעות ה”זום” וצוות ההוראה נתן מענה נרחב באמצעות למידה מרחוק. כאמור, מחר יחזור יפתח בית הספר דוד אלעזר את שעריו במתווה המוסכם. במקביל מפרסמת עיריית בת ים תמונת מצב של מוסדות החינוך- שבוע לאחר פתיחת שנת הלימודים:

נכון להיום התגלו ב11 מוסדות חינוך תלמידים או אנשי צוות נשאים של הנגיף הקורונה.

האירועים היו בבית הספר סוקולוב, ישיבת קול רפאל, טבנקין, שרת, גן שונית, אדרת, ישועות יעקב בנות, גן ים המלח, בי”ס ירושלים, גן חול הים, ברנקו וויס. בעקבות זה נמצאים בבידוד 297 תלמידים ואנשי צוות. כל ההורים קיבלו הודעות, עדכונים ויש מעקב צמוד של העיריה בשיתוף משרדי החינוך והבריאות בנושא. בעירית בת ים ממשיכים לעבוד על פי הנוהל הקבוע שקבע ראש העיר צביקה ברוט בתיאום עם משרד הבריאות ומשרד החינוך לפיו כל אירוע תחלואה במוסדות חינוך מתנהל במשל”ט הקורונה העירוני, בפיקוח ומעקב צמוד.

הנהלת העיר עורכת הערכות מצב תכופות בנוגע למצב התחלואה בעיר ונבחנים כל העת צעדים נוספים בכדי לשמור על בריאות הציבור. (לאחר פתיחת בית הספר דוד אלעזר וחזרת רוב הצוות לשגרה ימצאו כ-280 תלמידים ואנשי צוות בבידוד.)

תמונות: פתיחת שנת הלימודים מרחוק בדוד אלעזר באדיבות דוברות עיריית בת ים

דוד אלעזר בזום
דוד אלעזר בזום
הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply