Kooli
25/09/2021

עלייה של כ-2% לזכאים לתעודת בגרות

מנתוני “התמונה החינוכית” של משרד החינוך לשנה”ל תשע”ט עולה כי:

77.4% מתלמידי העל יסודי זכאים לתעודת בגרות – עלייה של כ-2% מהשנה הקודמת

שיעור התלמידים הזכאים לבגרות בהצטיינות עומד על 7.3% – עלייה של אחוז מהשנה הקודמת

שיעור התלמידים הזכאים לבגרות איכותית בדגש על מתמטיקה 5 יח”ל הוא 17.8% (מעל הממוצע הארצי שעומד על 15.5%)

ובאנגלית 5 יח”ל הוא 44.1% (מעל הממוצע הארצי שעומד על 39%).

 

משרד החינוך חשף הבוקר את “התמונה החינוכית” במאות רשויות מקומיות ברחבי הארץ.  ברשימה, המונה שורת מדדים על מערכת החינוך העל-יסודית, הנכונים לשנת הלימודים תשע”ט, פורסמו שיעורי הזכאות לבגרות, כמו גם מבט רחב על כלל ההישגים והעשייה החינוכית בבתי הספר, דוגמת מעורבות חברתית, מניעת נשירה, שמירה על טוהר הבחינות, גיוס לצה”ל ועוד. 

 

מהרשימה עולה כי 77.4% מתלמידי העל יסודי בחולון  זכאים לתעודת בגרות – עלייה של כ-2% מהשנה הקודמת, שיעור התלמידים הזכאים לבגרות בהצטיינות עומד על 7.3% – עלייה של אחוז מהשנה הקודמת, שיעור התלמידים הזכאים לבגרות איכותית בדגש על מתמטיקה 5 יח”ל הינו 17.8% – מעל הממוצע הארצי שעומד על 15.5%, ובאנגלית 5 יח”ל הינו 44.1% – מעל הממוצע הארצי שעומד על 39%.

 

גם בנושא האקלים החינוכי חלה עלייה בחולון, והוא נמצא גבוה ב-5% מעל הממוצע הארצי כאשר תלמידי העיר מדווחים כי לרוב המורים אכפת מהם  וממה שקורה  ולא רק בקשר ללימודים וכי בית הספר מעודד אותם לקחת חלק במסגרות למעורבות חברתית (כמו מועצת תלמידים, חונכות וכד'). 

בנוסף, תלמידי העיר מדווחים, שבבית הספר מעודדים אותם לגלות סובלנות כלפי האחר והשונה (למשל, דוברי שפה אחרת, בעלי מוגבלויות, משתייכים לדת אחרת וכו') ובנושא זה הם נמצאים  4% מעל הממוצע הארצי. 92% מהמורים מדווחים כי הנהלת בית הספר מייחסת חשיבות רבה לקליטה מיטבית של מורים חדשים ו-93% מהמורים מדווחים כי הם שבעי רצון מעבודתם כמורים – 4% מעל הממוצע הארצי.

 84% מהמורים מדווחים כי הם שבעי רצון מהתנהלות בית הספר –  4% מעל הממוצע הארצי.

 בעיריית חולון הביעו סיפוק מהנתונים וממגמת העלייה המתמשכת במדדים בכל שנה.

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply