Kooli
28/02/2020

תוכנית ממשלתית לקידום אקטיביות לצמצום ההשפעה על שינויי האקלים במזרח התיכון

משתתפי תוכנית clima mad שפועלת לצמצום ההשפעה על שינויי האקלים במזרח התיכון. צילום-מיכל קרן באדיבות דוברות עיריית חולון

משתתפי תוכנית clima mad שפועלת לצמצום ההשפעה על שינויי האקלים במזרח התיכון. צילום-מיכל קרן באדיבות דוברות עיריית חולון

עיריית חולון נבחרה להשתתף בתוכנית ממשלתית, בשיתוף האיחוד האירופי,שפועלת לצמצום ההשפעה על שינויי אקלים במזרח התיכון

עיריית חולון נבחרה להשתתף בתוכנית Clima Mad לקידום פעולות אקטיביות לצמצום ההשפעה על שינויי האקלים במזרח התיכון. התוכנית פועלת מטעם האיחוד האירופי, בשיתוף משרד האנרגיה, משרד החוץ, משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה וכן השלטון המקומי.

המפגש הפותח של התוכנית התקיים השבוע בשגרירות האיחוד האירופי במעמד השגריר, עמנואל ז’ופרה ובהשתתפות נציגי השותפים. את עיריית חולון ייצגו במפגש ד”ר מיכל צרפתי, מנהלת מחלקת הקיימות וזויה עזגד, מנהלת אגף האיכות, שמרכזת, בין היתר, את תחום החדשנות המוניציפלית. 

יצוין, כי ישראל מובילה את הנושא באזור המזרח התיכון וזאת על מנת להשפיע על שאר מדינות העולם. במסגרת התוכנית יתקיימו מפגשים שמטרתם עיצוב מדיניות ממשלתית בנושאי אקלים, קיימות וחדשנות, כאשר באמצעות שיתוף הרשויות המקומיות בפרויקט, ייווצר קשר ישיר לתושבים לשם תכנון פעולות וביצוען. המודל שעתיד להיות מפותח במסגרת התוכנית יוטמע בקרב כלל הרשויות בארץ.

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply