Kooli
28/02/2020

5 כוכבי יופי בתחרות

אפרת הולי, קבטית עירונית ואחראית על המקלטים הציבוריים בעיריית חולוןאפרת הולי, קבטית עירונית ואחראית על המקלטים הציבוריים בעיריית חולוןאפרת הולי, קבטית עירונית ואחראית על המקלטים הציבוריים בעיריית חולון

בתמונה: אפרת הולי, הקב”טית העירונית, שאחראית על המקלטים הציבוריים, עם תעודת הפרס. באדיבות דוברות עיריית חולון

חולון זכתה פעם נוספת ב-5 כוכבי יופי בתחרות “המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל”

כבוד לחולון: העיר זכתה פעם נוספת ב-5 כוכבי יופי בתחרות “המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל” לשנת 2019. מטרתה של התחרות לעודד את הרשויות המקומיות להגביר את פעילותן בתחום אחזקת המקלטים הציבוריים ולשפר את הדרוש, תוך הגברת מעורבות ומודעות הקהילה לחשיבות הנושא. במסגרת התחרות, שמתקיימת ביוזמת פיקוד העורף, בשיתוף עם המועצה לישראל יפה, מתמודדות רשויות מקומיות על תארי יופי שמוענקים עבור מקלטים ציבוריים שמתוחזקים וערוכים כנדרש למקרי חירום.

אגף חירום וביטחון בעיריית חולון פועל במשך כל השנה בנושא תחזוקת המקלטים בעיר ושיפוצם, כחלק מההכנות לשעת חירום. זאת, במטרה להכין את 65 המקלטים הציבוריים שבעיר לשעת חירום, לשמר אותם ולגרום לשהות נעימה ככל שניתן בהם. 

הכתבה מעניינת, שתף אותה ברשתות

Leave a Reply