Kooli
17/09/2019
תלמידי גימנסיה נבון, צילום באדיבות דוברות עיריית חולון

6 בתי ספר נבחרו למצטייני בתחום הערכי, החברתי והלימודי

שישה בתי ספר על-יסודיים מחולון נבחרו למצטייני משרד החינוך בתחום הערכי, החברתי והלימודי
Posted in חטיבותTagged Leave a Comment on 6 בתי ספר נבחרו למצטייני בתחום הערכי, החברתי והלימודי
7 התיכונים המצטיינים צילום באדיבות דוברות עיריית בת ים

7 התיכונים המצטיינים

הישג אדיר למערכת החינוך של בת-ים 7 תיכונים מבת ים נכללו ברשימת בתי הספר המצטיינים בישראל של משרד החינוך והם: המר דרכא, תיכון שזר, מקיף ...
Posted in חטיבותTagged Leave a Comment on 7 התיכונים המצטיינים
משלחת נוער האן מונדן צילום באדיבות דוברות עיריית חולון

משלחת מבית ספר נבון לגרמניה

משלחת תלמידים מבית ספר נבון ייצגה את חולון בגרמניה באמצעות משחקי “מחפשים את המטמון” ו”חבילה עוברת” הכירו הישראלים לגרמנים את ההוויה ואורח החיים של בני ...
Posted in חטיבותTagged Leave a Comment on משלחת מבית ספר נבון לגרמניה
סדנת הכנה לחטיבת הביניים. צילום-עיריית חולון

עם הפנים לחטיבה

סדנת הכנה לחטיבת הביניים מתקיימת בימים אלה לבוגרי כיתות ו’ בעלילקויות למידה או הפרעות קשב
Posted in חטיבותTagged Leave a Comment on עם הפנים לחטיבה
ההמצוינות לסייבר צילום יעל אבל באדיבות הדוברותהמצוינות לסייבר צילום יעל אבל באדיבות הדוברות

המצוינות לסייבר

בחולון תכנית המצוינות לנערות בתחום הסייבר מגיעה לחולון ההרשמה לתלמידות כיתה ט’ בעיצומה
Posted in חטיבות, נוערTagged Leave a Comment on המצוינות לסייבר